Title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 3: woj. kieleckie, z. 3: pow. jędrzejowski

Alternative title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 3: województwo kieleckie, z. 3: powiat jędrzejowski

Creator:

Łoziński, Jerzy Z. ; Wolff, Barbara

Contributor:

Przypkowski, Tadeusz

Subject and keywords:

inwentaryzacja zabytków ; zabytki - Polska ; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce ; dawne woj. kieleckie ; województwo świętokrzyskie ; powiat jędrzejowski

Description:

Łoziński, Jerzy Z. (red. naczelny); Wolff, Barbara (zastępca red.); asystenci redakcji: Brykowski, Ryszard; Winiarz, Zofia. Inwentaryzację powiatu preprowadził: Przypkowski, Tadeusz. Bibliografię sprawdziła i uzupełniła: Winiarz, Zofia. Informacje historyczne i historyczno-urbanistyczne przejrzał: Rutkowski, Henryk.

Publisher:

Instytut Sztuki PAN

Date:

1957

Type:

tekst

Detailed Resource Type:

książka

Language:

polski

Is part of:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce

Rights:

© Instytut Sztuki PAN

Access rights:

dostęp nieograniczony

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Instytut Sztuki PAN

Digitisation:

Instytut Sztuki PAN

Project information:

Projekt "DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020).

×

Citation

Citation style: