Title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: woj. katowickie, z. 7: pow. kłobucki

Alternative title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: województwo katowickie, z. 7:powiat kłobucki

Creator:

Rejduch-Samkowa, Izabella ; Samek, Jan

Contributor:

Małkowska-Holcerowa, Teresa ; Mańkowska-Jurczakowa, Jadwiga

Subject and keywords:

inwentaryzacja zabytków ; zabytki - Polska ; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce ; dawne woj. katowickie ; województwo śląskie ; powiat kłobucki

Description:

Łoziński, Jerzy Z. (red. naczelny); Wolff-Łozińska, Barbara (zastępca red.); Brykowski, Ryszard; Galicka, Izabella; Rowińska, Ewa; Żyłko, Elżbieta (asystenci red.). Inwentaryzację przeprowadziły: Małkowska-Holcerowa, Teresa; Mańkowska-Jurczakowa, Jadwiga. Wykonano w ramach prac Katedry Historii Sztuki Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje historyczne przejrzał: Rutkowski, Henryk.

Publisher:

Instytut Sztuki PAN

Date:

1963

Type:

tekst

Detailed Resource Type:

książka

Language:

polski

Is part of:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce

Rights:

© Instytut Sztuki PAN

Access rights:

dostęp nieograniczony

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Instytut Sztuki PAN

Project information:

Projekt "DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020).

×

Citation

Citation style: