Title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: woj. katowickie, z. 5: pow. gliwicki

Alternative title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: województwo katowickie, z. 5, powiat gliwicki

Creator:

Rejduch Samkowa, Izabella ; Samek, Jan

Contributor:

Dwornik-Gutowska, Ewa ; Gutowski, Maciej ; Kutrzebianka, Kazimiera

Subject and keywords:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce ; inwentaryzacja zabytków ; zabytki - Polska ; dawne woj. katowickie ; województwo śląskie ; powiat gliwicki

Description:

Łoziński, Jerzy Z. (red. naczelny); Wolff-Łozińska, Barbara (zastępca red.); Lewicka, Maria (asystent red.); Brykowski, Ryszard; (Kierownik Zespołu Inwentaryzacji Zabytków.). Inwentaryzacje przeprowadzili: Dwornik-Gutowska, Ewa; Gutowski, Maciej; Kutrzebianka, Kazimiera. Informacje historyczne przejrzał: Musioł, Ludwik. Wykonano w ramach prac Katedry Historii Sztuki Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publisher:

Instytut Sztuki PAN

Date:

1966

Type:

tekst

Detailed Resource Type:

książka

Language:

polski

Is part of:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce

Rights:

© Instytut Sztuki PAN

Access rights:

dostęp nieograniczony

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Instytut Sztuki PAN

Digitisation:

Instytut Sztuki PAN

Project information:

Projekt "DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020).

×

Citation

Citation style: