Kolekcja

Archiwum Marii i Kazimierza Piechotków

Zasób gromadzi dotychczas nieupubliczniane materiały z archiwum Marii i Kazimierza Piechotków. Zbiór zawiera liczne fotografie, szkice i dokumenty, będące podstawą dla opracowanych przez wspomnianych badaczy licznych publikacji na temat architektury żydowskiej na terenach Polski. Kolekcja udostępniona została w ramach realizacji projektu DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji