Kolekcja

International Symposium: Devised Theatre and Its Practices |14.11.2023

Devised Theater wyrosły na anglosaskim gruncie w latach 70. XX wieku, rozwijający się potem w rozmaitych kulturowych przestrzeniach na całym świecie, do dziś modyfikuje swoje założenia, skupione na poszukiwaniu form eksperymentalnych poza instytucją, na niehierarchiczności, zespołowej odpowiedzialności zarówno za proces twórczy, jak i jego efekt, który niejednokrotnie jest mniej istotny od samego procesu. Rozmaicie definiowany przez praktyków i teoretyków wymaga dziś, w dobie kryzysu reprezentacji, pogłębionej metodologicznej refleksji.

Strategie Devised Theatre szczególnie często wyznaczają praktyki choreograficzne i kinestezyjne, toteż sympozjum odbędzie się w gronie teoretyków i praktyków zarówno teatru, jak i tańca. W ramach konferencji, obok są wystąpień teoretycznych, zapraszamy także na Round Table, z nadzieją na wspólną burzliwą dyskusję z publicznością. Czym różni się teatr fizyczny od Devised Theatre? Czy możliwa jest „praca horyzontalna” w teatrze i w tańcu i zarazem podmiotowe, indywidualne samostanowienie członków i członkiń zespołu? Czy figura lidera_ki jest tylko przemocowa czy i kiedy, bywa użyteczna? Kiedy pojęcie „pracy kolektywnej” nie kryje emancypacyjnego fałszu? I w końcu: jaki wpływ ma ekonomia na status kolektywu i relacje zespołowe?

Organizatorki:

prof. dr hab. Krystyna Duniec

dr Katarzyna Kułakowska

dr Agnieszka Sosnowska

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji