Object

Title: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: woj. katowickie, z. 1: pow. będziński i miasta wydzielone Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec

Alternative title:

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 6: województwo katowickie, z. 1: powiat będziński i miasta wydzielone Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec

Contributor:

Dwornik-Gutowska, Ewa ; Gutowski, Maciej

Description:

Łoziński, Jerzy Z. (red. naczelny); Wolff-Łozińska, Barbara (zastępca red.); Brykowski, Ryszard; Rowińska, Ewa; Żyłko, Elżbieta (asystenci red.). Inwentaryzacje przeprowadzili: Dwornik-Gutowska, Ewa; Gutowski, Maciej. Informacje historyczne przejrzał: Musioł, Ludwik. Wykonano w ramach prac Katedry Historii Sztuki Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publisher:

Instytut Sztuki PAN

Detailed Resource Type:

książka

Identifier:

oai:repozytorium.ispan.pl:43497

Language:

polski

Rights:

© Instytut Sztuki PAN

Access rights:

dostęp nieograniczony

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Instytut Sztuki PAN

Project information:

Projekt "DARIAH-PL Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020).

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information