Kolekcja

Dariah.lab: Laboratorium źródeł

Instytut Sztuki PAN bierze udział w projekcie DARIAH-PL, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów .Projekt DARIAH-PL realizowany jest przez 16 Partnerów, z czego 15 Partnerów jest członkami konsorcjum DARIAH-PL, będącego największym konsorcjum humanistycznym w Polsce. Koordynatorem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Jako część europejskiej sieci DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Celem projektu DARIAH-PL jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Infrastruktura ma służyć pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji różnorodnych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych. W tym celu zbudowana zostanie sieć rozproszonych laboratoriów, wyposażonych w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów, powiązaną z podmiotami gospodarczymi. Działania Instytutu Sztuki PAN zostały przypisane do dwóch z nich - Laboratorium źródeł i Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania.W ramach działań Laboratorium źródeł w cyfrowym Repozytorium IS PAN udostepnione zostaną dwa cenne zasoby prezentowane poniżej: „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce” oraz „Unikatowe materiały wizualne do badań dziedzictwa kulturowego Judaizmu w dawnej RP"

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji